Schakt och schaktarbeten Stockholm

Schakt och schaktarbeten Stockholm

Då du anlitar AK Entreprenad för att ta hand om de schaktarbeten som behövs på din tomt så kan du lita på att jobbet blir gjort på rätt sätt. Markarbeten behöver alls inte vara besvärliga eller dyra då man kan fastställa precis vad som behöver göras och sedan utföra jobbet inom en rimlig tidsrymd. Man ska dock komma ihåg att schakt innebär många olika delmoment och om man ska beställa dessa från olika leverantörer så kan det bli både dyrt och tidskrävande. Du behöver verkligen inte köpa grävmaskin eller leva i årtionden med schakthögar på tomten då du vänder dig till oss för jobbet!

Bygga hus på sluttningstomt

På en sluttningstomt så måste man ofta förbereda sitt husbygge med hjälp av schakt i Stockholm. Schaktarbeten för sluttningstomter kan innebära sprängning av berg och jord för att man ska få plana ytor i terrasser för hus med flera våningar. Vi kan utföra schaktarbeten under olika årstider och det behöver inte handla om ett större bygge för att vi ska prioritera och få ditt byggprojekt klart på kortast möjliga tid. Det är mycket viktigt att man jobbar på ett seriöst sätt då det ska sprängas berg och jord. Stor kunskap krävs för att jobba med markanläggning där man måste ta hänsyn både till den miljö som finns naturligt på plats och till det som ska läggas in, i och omkring grunden till bygget.

Bortförsel av sprängmassor

Det gäller förstås också att bli av med schaktmassorna på ett kostnadseffektivt vis. Vi jobbar med egen lastväxlare vilket innebär att vi kan planera in bortförsel av sprängmassor så snart som det behövs. Du behöver inte blicka ut över högar av jord och berg och undra när detta kommer att försvinna eftersom bortförsel är en del av de schaktarbeten som vi erbjuder och utför.

En kostnadseffektiv lösning

I och med att vi jobbar med en egen maskinpark så kan vi ta hand om din schakt i Stockhom på ett mycket effektivt vis. Vi skräddarsyr arbetet till dina behov och du slipper onödiga väntetider som kan uppstå då man måste blanda in underleverantörer för att slutföra arbetet med schakt. Du får en offert och ett förslag som inkluderar hela jobbet och det leder till kostnadseffektiva lösningar som alla blir nöjda med.

Kontakt

12 + 5 =

Referenser

Under de år år vi drivit AK Entreprenad har vi gjort många jobb som vi är extra stolta över. Här är ett axplock av dessa.