Miljö

Miljö

För AK Entreprenad så är miljön inte bara en fråga om att använda sig av rätt typ av material samt en vettig källsortering. Vi ser ditt bygge som en helhetsprocess där miljön ska beaktas från start till slut. Renovering, markarbete och bygge leder onekligen till att man river upp material och stökar till det. Så ser det ut vid alla byggen, men hanteringen av detta stök kan variera kraftigt från bygge till bygge. Vårt mål är att din tomt, din lokal och ditt hem ska förbli en plats för dig och oss att trivas på, även då vi befinner oss i mitten av byggprocessen.

Sortering av avfall

Byggnation, renovering och markarbete innebär alltid att man får fram avfall som inte bör dumpas som det är. Det kan innehålla farliga ämnen som måste sorteras för att sedan avverkas på rätt sätt. Vi försöker alltid att sortera avfallet så gott det går. Vi använder oss av storsäck vilket är en smart lösning då man jobbar på platser där det inte finns så mycket plats över till sortering och förvaring av avfall. Med storsäckar i tre olika storlekar så kan vi anpassa sorteringen efter det projekt som vi jobbar med. När säckarna är fulla så använder vi vår egen lastväxlare och transporterar dessa till närmsta sorteringsanläggning. Då det finns behov av container så kan vi även ordna med detta och transportera bort avfall på ett smidigt sätt.

Miljövänligt material

För kunna erbjuda dig ett miljövänligt arbete så måste vi analysera de material som ska användas. Det är inte alltid solklart om ett visst material kommer att innebära en miljörisk eller inte. Med stor kunskap och engagemang så kommer vi att se till ditt specifika projekt och avgöra vilka material som kan användas och vilka som inte kan användas. Genom att beakta kostnader, hållbarhet och säkerhet så når vi den bästa lösningen för dig och för miljön.

En plats för dig och för oss

Man får heller inte glömma bort den säkerhet som måste råda på en arbetsplats. I och med att det kanske handlar om en renovering eller ett bygge där du fortfarande bor kvar i ditt hem så är det mycket viktigt att jobba med miljövänliga metoder som är säkra både för dig och för oss. Vi använder oss av metoder för sortering och av en arbetsprocess som minimerar irritationsmoment och som innefattar material som inte innebär någon säkerhetsrisk för människor, djur och natur.

Referenser

Under de år år vi drivit AK Entreprenad har vi gjort många jobb som vi är extra stolta över. Här är ett axplock av dessa.