Vårt miljöarbete

För A&K Entreprenad så är miljön inte enbart en fråga om att använda sig av rätt typ av material och att ha en vettig källsortering. För oss är ditt bygge en helhetsprocess där miljön ska beaktas från start till slut. Det innebär att vi försöker att arbeta så miljömedvetet som vi kan.

Renovering, markarbete och bygge leder onekligen till att man river upp material och stökar till det. Så ser det ut vid alla byggen, men hanteringen av detta stök kan variera kraftigt från bygge till bygge. För oss är det viktigt att hålla processen så ren som möjligt. Vårt mål är att din tomt, din lokal och ditt hem ska förbli en plats för dig och oss att trivas på, även under tiden som vi befinner oss i mitten av byggprocessen.