Grundläggning

Grundläggning

Varje byggnad har en bärande del, ett fundament som den står på. När man talar om grundläggning så innefattar detta den del av byggnationen som kommer att hantera byggnadens last. Beroende på markens kvalitet så kan man jobba med olika typer av grunder. Därför är det mycket viktigt att man analyserar hur jorden ser ut så att man ger huset ett fundament som kommer att klara av olika typer av påfrestningar. Idag finns det modern teknik för grundläggningsarbetet som gör att man spar tid utan att dra ned på grundens kvalitet och hållbarhet.

Ytgrundläggning och djupgrundläggning

De två huvudmetoder som man använder inom grundläggning är ytgrundläggning och djupgrundläggning. Den ytliga metoden är mycket vanlig då man bygger hus på en fast undergrund. I detta fall så kan man gjuta en tunn markplatta med isolering direkt mot ”marken”. Plattan görs styv till en sula under de bärande väggarna. För småhus så fungerar det utmärkt att grunda med väggsulor eller pelarplintar. Man kan också kombinera dessa för bästa resultat. Det är mycket viktigt att man skapar en markplatta som ger bästa möjlighet för marken att ta upp husets last.

Idag kan det vara svårt att hitta tomter med idealiska förhållanden där man inte behöver jobba med avancerad grundläggning. För större byggen och för tomter där markförhållandena inte är goda så väljer man istället att jobba med djupgrundläggning. Denna metod kräver pålar så att man kan överföra husets last till undergrunden. Man kan använda sig av betong eller stål för dessa pålar som slås ned till fast botten.

Val av grundläggningsmetod

För att avgöra vilken typ av grundläggning man behöver så måste man alltså ta hänsyn till markens egenskaper samt den last som huset kommer att påverka grunden med. Grunden måste ha en jämn bärförmåga och inte vara sårbar så att sättningar uppstår. För att komma fram till rätt grundläggningsmetod så gör man en geoteknisk underökning av tomten. Med hjälp av denna undersökning så kan man sedan besluta om hur grunden ska skapas och med vilket typ av material.

I det fall att undergrunden består av lera som är lös eller halvfast så brukar det bli tal om djupgrundläggning. Det här betyder inte att det alltid är bättre att lägga grunden på berg. Berg innebär också utmaningar vad gäller stötar och avledning av vatten. Det viktigaste är förstås att du får rätt vägledning för din grundläggning så att ditt hus kan stå stadigt och stabilt för all framtid.

Kontakt

14 + 6 =

Referenser

Under de år år vi drivit AK Entreprenad har vi gjort många jobb som vi är extra stolta över. Här är ett axplock av dessa.