Markarbeten Stockholm

Markarbeten Stockholm

Man kan behöva hjälp med markarbeten i Stockholm vid många tillfällen. Då man ska bygga nytt, renovera i Stockholm eller anlägga en trädgård så kräver detta ett markarbete som är effektivt och professionellt. AK Entreprenad har flerårig erfarenhet inom markarbeten i Stockholm.

Ett nytt hus

Oavsett om man ska anlägga en friggebod eller bygga ett nytt hus så måste marken förberedas för att klara av lasten så att man kan bo stadigt och säkert på sin tomt. Det är mycket viktigt att rätt typ av markarbeten i Stockholm utförs och detta kan man säkra genom att först noga undersöka grunden för att avgöra vilken typ av grundläggning som blir aktuell. Vi har egen maskinpark och därmed kan vi ta hand om markarbeten utan förseningar och med precision för det aktuella projektet.

Trädgårdsanläggning

När det blir dags att göra något åt uteplatsen eller totalrenovera tomten så kan detta kräva ett omfattande markarbete. Beroende vad som finns i marken så måste man tänka på hur man gräver och vilka material som används för att fylla med. Då du vill lägga marksten eller på andra sätt skapa en ny miljö i din trädgård så ska du givetvis ha full insyn i processen. Vi erbjuder skräddarsydda planer som är realistiska där det ändå finns plats för fantasi och innovation. Du behöver bara komma med en tanke eller idé om vad du skulle vilja göra så ger vi dig en uppfattning om tid och kostnad för arbetet.

Dränering

Dränering av en existerande husgrund kan av många olika skäl bli nödvändig för att man ska kunna bo kvar i ett hus. Vi klarar av den här typen av markabete i Stockholm och ser till att ditt hus skyddas mot fuktskador och översvämning. Med dräneringen så skapar vi en buffert mellan marken och ditt hus och ser till att överflödigt vatten leds bort. Vi tar även hand om efterarbetet i enlighet med dina instruktioner så att resultatet blir vackert och trivsamt. Med god kommunikation och tydlighet så känner du att du är med från start till slut i ditt markarbetesprojekt.

Samarbetspartners

Stenbolaget
”Vår samarbetspartner inom marksten”

Kontakt

3 + 7 =

Referenser

Under de år år vi drivit AK Entreprenad har vi gjort många jobb som vi är extra stolta över. Här är ett axplock av dessa.