Anläggning, grundläggning och tomtplanering i Täby

Täby

AK Entreprenad genomför arbeten inom anläggning, tomtplanering och grundläggning i Täby. Vi arbetar i nära samarbete med dig som kund för att uppnå det bästa resultatet. Vi kan bidra med vår erfarenhet oavsett om ditt projekt i Täby är stort eller litet.

Anläggning

Om du förbereder ett byggprojekt i Täby kan AK Entreprenad hjälpa till med alla slags arbeten inom anläggning. Täby är ett område där det byggs en hel del. Därför finns också en stor efterfrågan på anläggning, tomtplanering och grundläggning. Större delen av Täby består av bostadsområden, närmare bestämt villaområden.

Vi på AK Entreprenad har utvecklat en god känsla för vad som krävs för att ditt byggprojekt i Täby ska bli bra. Kontakta oss gärna för ett samtal redan under planeringsarbetet så att vi kan bidra med vår erfarenhet inom anläggning.

Grundläggning

När du ska bygga villa i Täby eller bygga ut den befintliga är det viktigt att grundläggningen görs av proffs. Även om det bara rör sig om ett attefallshus eller annan typ av mindre byggnad är det klokt att använda sig av en erfaren entreprenadfirma.

AK Entreprenad erbjuder grundläggning i Täby för alla slags byggnader. Vilken typ av grund du behöver beror mycket på marktypen i ditt område i Täby. När undergrunden är fast kan det räcka med ytgrundläggning, till exempel med markplatta.

Om markförhållandena på den plats där du tänkt bygga i Täby kräver det eller om byggnaden är lite större krävs djupgrundläggning.

Tomtplanering

AK Entreprenad har lång erfarenhet av tomtplanering. När du ska genomföra ditt byggprojekt i Täby kan det vara en god idé att ta ett bredare grepp genom att börja med en tomtplanering. Då tar vi hänsyn till de behov som ställs på tomten med avseende på funktion och estetik. Dessutom lyssnar vi på dina önskemål och tankar innan vi sätter igång med tomtplaneringen.

Vissa kunder har en större tomt i Täby som de vill dela upp i mindre delar. Ibland vill de sälja en del av tomten eller utveckla ett nytt byggprojekt på en del av den. Då kan det vara lämpligt att göra en tomtplanering innan arbetet med markarbete, anläggning och grundläggning påbörjas.

AK Entreprenad i Täby

Täby kommun ligger norr om Danderyd. Det bor drygt 71 000 invånare i Täby. Sett till befolkningstätheten ligger Täby på tionde plats i Sverige. Bebyggelsen i området består till stor del av villor. Kommunen har havskust och flera mindre sjöar och vattendrag.

AK Entreprenad utför markarbeten, anläggning, grundläggning och tomtplanering i hela Täby.

Kontakt

5 + 9 =