Anläggning, grundläggning och tomtplanering i Sundbyberg

Sundbyberg

AK Entreprenad utför anläggning, tomtplanering och grundläggning i Sundbyberg. Storleken på uppdraget är inte det viktigaste. Vi tar hand om alla typer av uppdrag i Sundbyberg.

Anläggning

Sundbyberg är en del av storstadsregionen. Det byggs flitigt i Sundbyberg. Där det byggs behövs det ofta också anläggning och markarbeten. AK Entreprenad har lång erfarenhet av olika slags projekt i Sundbyberg.

Området Sundbyberg har många slags bebyggelse. Här finns såväl flerfamiljshus som villor och kontorslokaler. Det tillkommer hela tiden nya bostadsrätter och bostadsrätter trots att Sundbyberg redan är mycket tätbefolkat.

Oavsett för vilken typ av byggprojekt i Sundbyberg som du behöver hjälp med anläggningsarbeten är vi redo att hjälpa till!

Grundläggning

Grundläggningen är en viktig del av många anläggningsarbeten. Vi på AK Entreprenad har lång erfarenhet av olika typer av grundläggning i Sundbyberg och andra områden i Sverige. Vi är redo att hjälpa till oavsett om du behöver grundläggning till det lilla attefallshuset eller till en större villa eller annat byggprojekt.

Marktypen är vägledande för valet av grundläggningstyp. Likaså behöver hänsyn tas till vilken slags byggnad det rör sig om. På de platser i Sundbyberg där undergrunden är fast och när byggnaden inte belastar grunden med ett stort tryck kan ytgrundläggning räcka. Markplatta är ett vanligt val.

Om ditt byggprojekt i Sundbyberg är lite större och markförhållandena kräver det kan djupgrundläggning istället användas.

Tomtplanering

En välplanerad tomt innebär att fastighetens funktionalitet ökar. Det är ofta bra att börja med en väl genomförd tomtplanering innan du börjar med anläggning och grundläggning för ditt byggprojekt i Sundbyberg.

Hänsyn bör tas såväl till dina önskemål som de villkor som omgivningen i Sundbyberg ställer på projektets utformning. Vi på AK Entreprenad har gedigen erfarenhet av olika former av tomtplanering. Vi föreslår att vi börjar med en diskussion kring projektet. Då får du som kund dela med dig av dina tankar och idéer. Därefter bidrar vi med vår erfarenhet och kunskap och föreslår en passande lösning för din tomt i Sundbyberg. Vi vet att varje tomt och kund är unik.

AK Entreprenad i Sundbyberg

Sundbyberg är även känt som ”Sumpan”. Sundbyberg är Sveriges minsta kommun sett till ytan. Med sina drygt 50 000 invånare tar kommunen även förstaplatsen som den folktätaste kommunen i landet.

Det är en mycket populär del av Stockholm och känns ibland som en stad i staden. Bra kommunikationer till centrum gör Sundbyberg till ett populärt bostadsområde. Dessutom finns det flera trevliga butiker och lokala handlare i Sundbybergs centrum.

AK Entreprenad utför tomtplanering, anläggning och grundläggning i hela Sundbyberg:

  • Brotorp, Järvastaden
  • Centrala Sundbyberg
  • Duvbo
  • Hallonbergen
  • Lilla Alby
  • Lilla Ursvik
  • Rissne
  • Stora Ursvik
  • Storskogen
  • Ör

Kontakt

7 + 14 =