Anläggning, grundläggning och tomtplanering i Solna

Solna

AK Entreprenad utför arbeten inom grundläggning, anläggning och tomtplanering i Solna. Vi arbetar i nära samarbete med dig och tar oss an uppdrag i alla storlekar i Solna.

Anläggning

Solna är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner. Trots det byggs det en hel del. Det krävs anläggning och markarbeten vid många byggen och nybyggen. AK Entreprenad är redo att bistå med vår erfarenhet och kunskap när du är i behov av anläggningsarbeten i Solna.

Bebyggelsen i Solna är blandad. Här finns villaområden, kontor och köpcentra. Solna är kanske mest känt för de nybyggda Friends Arena och Mall of Scandinavia som varje år lockar mängder med besökare.

Vi på AK Entreprenad har erfarenhet av anläggning i alla typer av områden. Vi är redo att bistå oavsett om du behöver markarbeten och anläggning på din villatomt eller för ett större kommersiellt projekt.

Grundläggning

En välbyggd grund är en förutsättning för ett lyckat byggprojekt. Många av de anläggningsarbeten som vi utför Solna innefattar även grundläggning. AK Entreprenad tar hand om din grundläggning i Solna oavsett storlek på den planerade byggnaden. Vi har erfarenhet av grundläggning för villor och affärsobjekt såväl som mindre byggnader som attefallshus och friggebodar.

Marktypen i Solna och typ av byggnad avgör valet av typ av grundläggning. Vid fast undergrund och särskilt vid byggnader med lättare vikt kan ytgrundläggning räcka. Markplatta är ett vanligt val.

Om markförhållanden på din tomt i Solna kräver det genomför vi djupgrundläggning. Det blir särskilt viktigt vid större och tyngre byggnader.

Tomtplanering

För att hela fastigheten inklusive tomten ska få ett utseende som du känner dig nöjd med krävs planering. Det är en god idé att börja med tomtplanering innan du sätter igång med anläggningsarbeten och grundläggning i Solna.

Vi på AK Entreprenad har lång erfarenhet av tomtplanering. Vi vet vilka lösningar som fungerar bäst i de flesta lägen. Ändå föreslår vi att vi börjar ditt projekt i Solna med att vi lyssnar på dina tankar och önskemål kring tomtens utformning. Därefter sätter vi igång med tomtplaneringen och presenterar ett förslag på lösning.

En väl genomförd tomtplanering tar hänsyn till såväl dina önskemål som omgivningarna där din tomt ligger i Solna.

AK Entreprenad i Solna

Solna ligger strax nordväst om Stockholms innerstad. Solna är en av Sveriges minsta kommuner och dessutom en av de folktätaste. Kommunen är bara drygt 20 kvadratkilometer stor men har över 80 000 invånare. Närheten till staden har gjort Solna till ett populärt område för såväl boende som affärer.

AK Entreprenad erbjuder tomtplanering, grundläggning och anläggning i hela Solna:

  • Bergshamra
  • Haga
  • Hagalund
  • Huvudsta
  • Järva
  • Råsunda
  • Skytteholm
  • Ulriksdal

Kontakt

12 + 5 =