Anläggning, grundläggning och tomtplanering i Nacka

Nacka

AK Entreprenad erbjuder lösningar inom grundläggning, tomtplanering och anläggning i Nacka. Oavsett om ditt projekt i Nacka är stort eller litet är vi redo att ta oss an uppgiften!

Anläggning

Om du ska bygga nytt eller bygga ut i Nacka behövs först markarbeten och anläggning. Det finns fortfarande ett flertal obebyggda tomter i Nacka som kan användas för byggprojekt. Dagens bebyggelse består främst av flerfamiljshus och villor. Det byggs ständigt nya villor i Nacka.

AK Entreprenad har den erfarenhet som krävs för att planera och genomföra dina anläggningsarbeten i Nacka. Nackaområdet är ganska stort och har skiftande natur och bebyggelse. Vi ställer alltid höga krav på att de arbeten som vi utför görs grundligt och till högsta standard.

Grundläggning

Grundläggning är ett av de anläggningsarbeten som vi på AK Entreprenad utför i Nacka. Grundläggningsarbeten krävs vid alla nybyggen. Vi genomför din grundläggning oavsett om det är för en ny villa, en tillbyggnation eller det lilla attefallshuset på tomten.

Marktypen på den plats där du ska bygga i Nacka är avgörande för vilken typ av grund som ska läggas. Mindre byggnader på fast mark klarar sig med ytgrundläggning, till exempel genom markplatta.

Om du ska bygga en större byggnad i Nacka och om markförhållandena är sådana att en kraftigare grund behövs gör vi en djupgrundläggning. Byggnadens vikt och markens egenskaper är avgörande i valet av grundläggning och dess utförande.

Tomtplanering

En väl planerad tomt ökar välbefinnandet och värdet på fastigheten. Kanske har du redan en idé om hur du vill att din tomt i Nacka ska se ut. Vi på AK Entreprenad har en gedigen erfarenhet av tomtplanering i Nacka och kan bidra med värdefulla insikter i planeringen.

Varje tomtplanering bör ta hänsyn till både dina önskemål och de förutsättningar som tomten om omgivningen i Nacka bjuder på.  Kanske planerar du en pool, ett nytt förråd eller garage. Eller så vill du kanske skapa en uteplats som bjuder på avskildhet från grannar och insyn. AK Entreprenad hjälper dig med tomtplaneringen i Nacka så att du eller dina kunder kommer att trivas.

AK Entreprenad i Nacka

Nacka ligger söder om Stockholms centrala delar. Det är en medelstor kommun med cirka 33 000 invånare. Tätorten Nacka började ta form redan under 1870-talet. På den tiden rörde det sig främst om arbetarbostäder. Stockholms industrier flyttade ut från innerstaden och krävde ny bebyggelse. Det finns även anrika villor med sjöutsikt i Nacka.

AK Entreprenad genomför markarbeten, grundläggning, anläggning och tomtplanering i Nackas alla områden, inklusive:

  • Ekudden
  • Birka
  • Alphyddan
  • Finntorp

Kontakt

1 + 1 =