Anläggning, grundläggning och tomtplanering i Lidingö

Lidingö

AK Entreprenad genomför anläggning, grundläggning och tomtplanering i Lidingö. Vi är redo att hjälpa till oavsett om du behöver hjälp med ett stort eller litet projekt.

Anläggning

Trots att Lidingö är tätbebyggt upplever vi en stor efterfrågan på anläggning och markarbeten. AK Entreprenad besitter den kunskap och erfarenhet som behövs för att du ska lyckas med ditt projekt i Lidingö.

På Lidingö finns det en hel del sjötomter. Andra tomter ligger i tät bebyggelse där grannen är nära inpå. Oavsett var på Lidingö din tomt eller fastighet är ser vi till att anläggningsarbetet planeras och utförs väl.

Grundläggning

Vi erbjuder grundläggning som del av våra tjänster inom anläggningsarbete i Lidingö. Oavsett om du planerar ett stort eller litet projekt är grundläggningen avgörande för kvaliteten. AK Entreprenad genomför grundläggning för villor, småhus, andra fastigheter och objekt.

Marktypen där du ska bygga i Lidingö får avgöra vilken typ av grundläggning som behövs. Ytgrundläggning använder vi när undergrunden är fast och om byggnadens vikt inte är särskilt hög. Markplatta är då en populär och prisvärd lösning.

När det är frågan om en lite tyngre byggnad eller om markförhållandena vid platsen för ditt projekt i Lidingö kräver det används djupgrundläggning. Det är markens egenskaper och typ av hus som får avgöra vilken typ av grundläggning som är lämpligast för just din fastighet i Lidingö.

Tomtplanering

Varje projekt blir bättre med god planering. Det är en god idé att ta ett bredare grepp om tomten genom en väl genomförd tomtplanering. Detta görs med fördel som en del av anläggningsarbetena eller grundläggningen på ditt projekt i Lidingö. Vi tar hänsyn till såväl projektets ändamål som omgivningarna när vi genomför tomtplaneringen.

Om du har sjötomt i Lidingö är även det något som vi har vana att jobba med. Vissa kunder väljer att stycka av en större tomt för att sälja eller bygga en ny fastighet där. I ett sådant läge är det bra att genomföra en detaljerad tomtplanering så att inget lämnas åt slumpen.

AK Entreprenad har lång erfarenhet av tomtplanering och är väl bekanta med omgivningarna på Lidingö. Vi arbetar enligt principen att varje tomt är unik. Vi har märkt att de bästa resultaten uppnås när planeringen görs i samklang med kundens önskemål. Därför lyssnar vi på dina önskemål innan vi sätter igång. Tack vare vår långa erfarenhet inom tomtplanering och anläggning ser vi till att din tomt i Lidingö blir precis som du tänkt dig – eller bättre!

AK Entreprenad i Lidingö

Lidingö är en kommun som tillhör den inre delen av Stockholms skärgård. Lidingö ingår i Storstockholm men är samtidigt en del av landskapet Uppland. Knappt 50 000 invånare bor på Lidingö och dess kringliggande ögrupper. Trots att Lidingö är en av landets mest tätbebyggda kommuner finns det utrymme för nybyggen och tillbyggnation. Vi står redo att bistå med våra tjänster inom tomtplanering, grundläggning och anläggning i Lidingö.

Vi täcker Lidingös samtliga tre tätorter och omkringliggande områden:

  • Lidingö
  • Brevik
  • Sticklinge udde

Kontakt

10 + 12 =