Isodrän-certifierade

Isocert

AK Entreprenad är certifierad entreprenör för ISODRÄN-systemet sedan 2012.

I och med att vi är certifierade för isodrän säkerställer vi kvalitet och utförande av alla arbeten inom dränering.

isodran-certifiering

Läs mer om ISODRÄN-systemet »